Uw melding


Heeft u als patiënt meegemaakt dat er iets (bijna) mis ging?

Met dit formulier kunt u als patiënt melding doen van zo’n gebeurtenis. Door deze meldingen krijgen wij inzicht in de aard van de incidenten en in de oorzaken. Als duidelijk is op welke plekken en momenten het mis ging, kunnen we zorgverleners in het hele land hierover adviseren. Daarmee maken we de zorg veiliger en kunnen we in de toekomst vergelijkbare incidenten zoveel mogelijk voorkómen.

Algemene informatie

Uw gegevens


Het Portaal voor Patiëntveiligheid/ CMR wil graag contact met u kunnen opnemen als wij nog vragen hebben. U mag natuurlijk ook anoniem melden.
OM1

PrivacyverklaringToelichting privacyverklaring lezen
Akkoord met Privacyverklaring is vereist.